Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι

Σας καλούμε σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα:

· Εγκριση Πεπραγμένων έτους 2008 – Έλεγχος Ελεγκτικής Επιτροπής
· Εξελίξεις στην ΥΠΑ
· Κοπή πρωτοχρονιατικης Πίτας

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της ΟΣΥΠΑ
(κτήριο 223) στις 20/1/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ .
Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί η 2η Γενική Συνέλευση στις
23/1/2009 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Σε περίπτωση μη απαρτίας των ανωτέρω θα ακολουθήσει η 3η Γενική Συνέλευση & τελική στις 29/1/2009 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η παρουσία όλων μας είναι επιβεβλημένη .

Δεν υπάρχουν σχόλια: