Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων ΥΠΑ , όπως τούτο συγκροτήθηκε σε σώμα με απόλυτη πλειοψηφία  στην από 6/02/2017 συνεδρίαση των μελών,  που διεξήχθη ύστερα από μυστική ψηφοφορία όπως ορίζει το νέο καταστατικό του Συλλόγου , είναι τα ακόλουθα :

1.     Πρόεδρος                         Σταυράκης  Άγγελος
2.     Αντιπρόεδρος                    Μίχας Κωνσταντίνος            
3.     Γεν. Γραμματέας                Δαρσινού Ευγενία
4.     Ταμίας                             Τζανής  Αναστάσης
5.     Αναπλ. Γραμματέας            Τσουτσουράκου Αγγελική    
6.     Μέλος                              Παπαγεωργίου Ολγα
7.     Μέλος                              Γκουβίτσας  Γιώργος

 Ελπίζουμε στην συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση όλων των συναδέλφων, ώστε να βρίσκουμε λύση στα προβλήματα , που ομολογουμένως δεν είναι λίγα.-