Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 7/4/09 μεταξύ άλλων αποφάσισε ομόφωνα και σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας , να συγκαλέσει
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση
με θέμα Ημερήσιας Διάταξης την Τροποποίηση Καταστατικού.
Η Καταστατική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της ΟΣΥΠΑ
(κτήριο 223) στις 13/4/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ .
Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται η 2η Γενική Συνέλευση στις
21/4/2009 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.
Σε περίπτωση μη απαρτίας των ανωτέρω θα ακολουθήσει η 3η Γενική Συνέλευση & οριστική στις 29/4/2009 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Η παρουσία όλων μας είναι επιβεβλημένη .

Δεν υπάρχουν σχόλια: