Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Μειώσεις Δώρου Χρ/νων-Πάσχα & Επιδ. Αδείας

Σύμφωνα με εγκύκλιο που έστειλε ο υγυπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης. Από σήμερα, 1η Ιουνίου, ισχύουν οι περαιτέρω μειώσεις των αποδοχών, των δώρων και των επιδομάτων των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ, όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη.
Ειδικότερα, όπως ορίζει ο πρόσφατος νόμος, τα επιδόματα που λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και έχουν μειωθεί κατά 12% από 1/1/2010, μειώνονται περαιτέρω από σήμερα κατά επιπλέον 8%. Σε όσους υπαλλήλους δεν λαμβάνουν επιδόματα, θα μειωθούν οι αποδοχές τους κατά επιπλέον 3% (η πρώτη μείωση κατά 7% ισχύει από 1/1/2010).
Παράλληλα, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα άδειας θα είναι συνολικά 1.000 ευρώ (500 ευρώ, 500 ευρώ και 250 ευρώ αντίστοιχα) και θα δίδονται μόνο σε όσους υπαλλήλους οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές (πλην υπερωριών και αποζημιώσεων από συμμετοχή σε συλλογικά όργανα), συμπεριλαμβανομένων των δώρων, δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, το ποσό των 3.000 ευρώ μεικτά.
Στην περίπτωση που υπερβαίνουν το ποσό αυτό και έως τα 3.083 ευρώ, καταβάλλεται αναλογία των δώρων αυτών, έως το όριο των 3.000 ευρώ.
Στην εγκύκλιο παρατίθενται και δύο συγκεκριμένα παραδείγματα για την καταβολή των δώρων:
1ο παράδειγμα:
Υπάλληλος που λαμβάνει συνολικές μηνιαίες πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και άδειας, 2.983 ευρώ μεικτά, θα πάρει στο ακέραιο το ποσό των επιδομάτων εορτών και άδειας, υπολογιζόμενο ως εξής :
Οι ανωτέρω συνολικές ετήσιες αποδοχές του υπαλλήλου αυτού, μαζί με το συνολικό ποσό επιδομάτων εορτών και άδειας (1.000 ευρώ) ανέρχονται σε: 2.900* 12 + 1.000 = 35.800 ευρώ (2.983 ευρώ μηνιαίως). Ο υπάλληλος αυτός- δεδομένου ότι οι συνολικές ετήσιες πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές του, επιδόματα και αμοιβές, μαζί με τα επιδόματα εορτών και άδειας είναι χαμηλότερες από 36.000 ευρώ- θα πάρει στο ακέραιο τα επιδόματα εορτών και άδειας (500 ευρώ δώρο Χριστουγέννων, 250 ευρώ δώρο Πάσχα και 250 ευρώ επίδομα άδειας).
2ο παράδειγμα:
Υπάλληλος που λαμβάνει συνολικές μηνιαίες πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων εορτών και άδειας, 3.033 ευρώ μεικτά, θα πάρει αναλογία του ποσού των επιδομάτων εορτών και αδείας, υπολογιζόμενο ως εξής :
Οι ανωτέρω συνολικές ετήσιες αποδοχές του υπαλλήλου αυτού, μαζί με το συνολικό ποσό επιδομάτων εορτών και άδειας (1.000 ευρώ) ανέρχονται σε: 2.950* 12 + 1.000 = 36.400 ευρώ (3.033 ευρώ μηνιαίως). Επειδή ο υπάλληλος που λαμβάνει 3.000 ευρώ μεικτά το μήνα και αναγόμενα σε 12μηνη βάση 36.000 ευρώ, δεν δικαιούται των επιδομάτων εορτών και άδειας, θα πρέπει από τον υπάλληλο αυτόν να αφαιρεθεί το ποσό των 400 ευρώ που υπερβαίνει τις 36.000 ευρώ, αναλόγως από τα επιδόματα εορτών και άδειας (200 ευρώ από το δώρο Χριστουγέννων, 100 ευρώ από το δώρο Πάσχα και 100 ευρώ από το επίδομα άδειας), έτσι ώστε οι συνολικές ετήσιες πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόματα και αμοιβές, μαζί με το μέρος των επιδομάτων που απομένουν μετά την αφαίρεση αυτή να μην υπερβαίνουν το ποσό των 36.000 ευρώ (δηλαδή 2.950 * 12 +300+150+150 = 36.000 ευρώ) και τις 3.000 ευρώ μηνιαίως. Κατά συνέπεια, τα ποσά του επιδόματος εορτών και άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος αυτός, είναι 300 ευρώ για δώρο Χριστουγέννων, 150 ευρώ για δώρο Πάσχα και 150 ευρώ για επίδομα άδειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: