Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


     
Συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 9/9/2010 μεταξύ άλλων αποφάσισε ομόφωνα  ,  σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου μας
  και με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του Αστικού  Κώδικα , να συγκαλέσει 

                ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση

  με θέμα Ημερήσιας Διάταξης την Τροποποίηση Καταστατικού.
Η Καταστατική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της ΟΣΥΠΑ(κτήριο 223) στις 13/10/2010  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ .

Δεν υπάρχουν σχόλια: