Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

ανακοινωση ΟΣΥΠΑ                                             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Το παράλογο της εποχής της κρίσης συνεχίζεται με  θύματα αυτή τη φορά τους συναδέλφους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που με έναν
αντεργατικό και βάναυσο νόμο περί διαθεσιμότητας, οδηγούνται σε έξοδο από την Υπηρεσία.
     Παρά το γεγονός ότι, όχι μόνο σε συνδικαλιστικό επίπεδο, αλλά και σε υπηρεσιακό, έχει τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα αλλά και το εξειδικευμένο έργο των συναδέλφων, το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης απαίτησε την άμεση απομάκρυνσή τους.
     Η Ομοσπονδία και ο  Σύλλογος των Διοικητικών Υπαλλήλων (του οποίου είναι μέλη) έδωσαν και δίνουν αγώνα, προκειμένου οι  άδικα απομακρυνόμενοι συνάδελφοι να συνεχίσουν να παρέχουν το εξειδικευμένο έργο τους στην Υπηρεσία μας, που τόσο το έχει ανάγκη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: