Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Γενική Συνέλευση 2022

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων ΥΠΑ κατά τη συνεδρίαση του, την 12η/10/2022, αποφάσισε ομόφωνα την σύγκλιση ΓενικήςΣυνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29η/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΟΣΥΠΑ (Λ. Βουλιαγμένης 580 Ελληνικό) με κύρια θέματα:

Α) Διοικητικός Απολογισμός Συμβουλίου

Β) Οικονομικός Απολογισμός Συμβουλίου

Γ) Προκήρυξη Εκλογών Δ/Σ Συλλόγου, Συνέδρων ΟΣΥΠΑ και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Στην περίπτωση μη απαρτίας, κατά την ως άνω ημερομηνία, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για την 06η/12/2022 ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα και στον ίδιο χώρο.

Στην περίπτωση που και αυτή η Γενική Συνέλευση δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη απαρτία, του 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών, η 3ηκαι τελευταία ΓενικήΣυνέλευση ορίζεται για την 14/12/2022, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΟΣΥΠΑ         (Λ. Βουλιαγμένης 580 Ελληνικό).


Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

 

                                                                                                                                                                                                                              

                                                           Ανακοίνωση 

 Αριθ. πρωτ:  03

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων ΥΠΑ, όπως τούτο ομόφωνα  συγκροτήθηκε σε Σώμα στην συνεδρίαση του  στις 16/9/2021,  μετά από την παραίτηση του Προέδρου και Ταμία λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης τους  και η οποία  διαδικασία διεξήχθη, ύστερα από μυστική ψηφοφορία , όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου είναι τα ακόλουθα :

 

1.     Πρόεδρος                        Μίχας  Κωνσταντίνος

2.     Αντιπρόεδρος                 Δαρσινού Ευγενία

3.     Γεν. Γραμματέας            Καφεντζή  Θεοδώρα

4.     Αναπλ. Γραμματέας       Τσαμασλή Δέσποινα

5.     Ταμίας                             Κατσαδάκης Ματθαίος

6.     Μέλος                              Παπασταθόπουλος Θωμάς

7.     Μέλος                               Σταυράκης  Άγγελος


Ελπίζουμε στη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση όλων των εμπλεκομένων, ώστε να βρίσκουμε  λύση στα προβλήματα των εργαζομένων, που ομολογουμένως δεν είναι λίγα.

Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο

 

   Ο Πρόεδρος                                   Η  Γεν. Γραμματέα                                                                                                                     

      Μίχας  Κων/νος                            Καφεντζή  Θεοδώρα

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


  Π.Σ.Δ.Υ.Υ.Π.Α                     ΕΛΛΗΝΙΚΟ:    04/02/2020                                                                                           Αριθ.πρωτ:08                                                                                                                                                                              

                                                     ΠΡΟΣ:  ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ                       
                                                     ΚΟΙΝ: 1. ΟΣΥΠΑ
                                                                 2.     Γρ. Διοικητού Υ.Π.Α
                                                                 3.     Γρ. Υποδιοικητών  Υ.Π.Α
                                                                 4.     Γρ. Γ.Δ.Δ.Υ
                                                                       5.     Γρ. Δ/Δ9


Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων ΥΠΑ, όπως τούτο συγκροτήθηκε σε Σώμα με  πλειοψηφία, στην πρώτη συνεδρίαση των μελών που διεξήχθη, ύστερα από μυστική ψηφοφορία , όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου είναι τα ακόλουθα :
1.     Πρόεδρος                           Σταυράκης  Άγγελος
2.     Αντιπρόεδρος                     Μίχας  Κωνσταντίνος
3.     Γεν. Γραμματέας                Καφεντζή  Θεοδώρα
4.     Αναπλ. Γραμματέας           Τσαμασλή Δέσποινα
5.     Ταμίας                                Τζανής  Αναστάσης
6.     Μέλος                                 Δαρσινού Ευγενία
7.     Μέλος                                 Παπασταθόπουλος Θωμάς

Ελπίζουμε στη συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση όλων των εμπλεκομένων, ώστε να βρίσκουμε  λύση στα προβλήματα των εργαζομένων, που ομολογουμένως δεν είναι λίγα.


Για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                 Η  Γεν. Γραμματέας
                                                                                                                     
                             
            Σταυράκης  Άγγελος                        Καφεντζή  Θεοδώρα
   

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΣΔΥΥΠΑ 2020


:    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Κατά την διαδικασία εκλογής  στις 22/01/2020 για την ανάδειξη  Διοικητικού Συμβουλίου  - Ελεγκτικής Επιτροπής & Αντιπροσώπων στην ΟΣΥΠΑ έλαβαν οι κατωτέρω παρατάξεις τα ακόλουθα αποτελέσματα.

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ψήφισαν  102 άτομα   =   96  Ψηφοδέλτια ΕΓΚΥΡΑ – 04  ΑΚΥΡΑ – 02  ΛΕΥΚΑ

Ο  συνδυασμός της ΣΥ.ΠΡΟ.Σ.Δ.ΥΠΑ  έλαβε 68 Ψηφοδέλτια  
ΕΔΡΕΣ  ΠΕΝΤΕ (5)
1.         Σταυράκης Άγγελος έλαβε  60 σταυρούς
2.      Μίχας Κωνσταντίνος έλαβε 29 σταυρούς
3.     Καφεντζή  Θεοδώρα έλαβε   19 σταυρούς   (με κλήρωση)
4.     Τσαμασλή Δέσποινα    έλαβε   19 σταυρούς  (με κλήρωση)
5.     Τζανής  Αναστάσιος   έλαβε 17 σταυρούς    (με κλήρωση)
6.     Κατσαδάκης  Ματθαίος   έλαβε  17 σταυρούς   (με κλήρωση)

Για την ελεγκτική επιτροπή

1.     Νανούρη  Παρασκευή  έλαβε 41  σταυρούς
2.     Κεφάλα  Μαρία    έλαβε 21 σταυρούς
3.     Ανθούλη  Κωνσταντίνα  έλαβε 09 σταυρούς

================================
Ο  συνδυασμός της Δ.Α.Κ.Ε έλαβε 28 Ψηφοδέλτια 
 ΕΔΡΕΣ  ΔΥΟ (2)

1.     Δαρσινού Ευγενία  έλαβε  21 σταυρούς
2.     Παπασταθόπουλος Θωμάς  έλαβε 10 σταυρούς
3.     Τέγα Πανωραία   έλαβε 09  σταυρούς
4.     Τσουτσουράκου  Αγγελική    έλαβε 08  σταυρούς
  
Για την ελεγκτική επιτροπή
1.     Μάρκου  Ευγενία έλαβε 15  σταυρούς

                                                            -//-


                                                          Σελιδα .2.


Για ανάδειξη Αντιπροσώπων στην Ο.Σ.Υ.Π.Α

Ψήφισαν  66  άτομα   =   61  Ψηφοδέλτια ΕΓΚΥΡΑ –03 ΑΚΥΡΑ – 02 ΛΕΥΚΑ

Ο  συνδυασμός της  ΣΥ.ΠΡΟ.Σ.Δ.ΥΠΑ  έλαβε  39  Ψηφοδέλτια 
 Αντιπρόσωποι  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4)

1.     Σταυράκης Άγγελος  έλαβε  34 σταυρούς
2.     Μίχας Κωνσταντίνος έλαβε 20 σταυρούς
3.      Καφεντζή  Θεοδώρα   έλαβε  13 σταυρούς
4.     Κεφαλα Μαρία            έλαβε 13 σταυρούς
6.  Τζανής  Αναστάσιος   έλαβε 07 σταυρούς
7.   Κατσαδάκης  Ματθαίος     έλαβε 07 σταυρούς


Ο  συνδυασμός της Δ.Α.Κ.Ε έλαβε 22  Ψηφοδέλτια  Αντιπρόσωποι  ΔΥΟ (2)

1. Δαρσινού  Ευγενία               έλαβε 17 σταυρούς
2. Παπασταθόπουλος  Θώμας   έλαβε 07  σταυρούς (με κλήρωση)
3. Γκουβίτσας  Γεώργιος        έλαβε 07 σταυρούς
4. Τσουτσουράκου Αγγελικ    έλαβε 05 σταυρούς


Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

ανακοίνωση ΕΚΛΟΓΩΝ


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΥΠΑ                       ΕΛΛΗΝΙΚΟ:    20/12/2019

Π.Σ.Δ.Υ.ΥΠΑ                                                                  Αρ.  Πρωτ:  4
 http://www.psdypa.gr                                             
                                                                             
   
                                                                  ΠΡΟΣ:  ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                         ΚΟΙΝ:      ΟΣΥΠΑ

                                                                                    
   

Σας γνωρίζουμε ότι κατά την 3η επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων Υ.Π.Α, που έγινε την 18/12/2019 , αποφασίστηκε ομόφωνα η διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου  - Εξελεγκτικής  Επιτροπής    & Αντιπροσώπων για το Συνέδριο της  Ο.Σ.Υ.Π.Α. λόγω λήξεως της θητείας αυτών.
 Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν την Τετάρτη 22/01/2020 & από ώρα 09:00 έως 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΟΣΥΠΑ.
  Αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές από την Εφορευτική Επιτροπή , έως και την ημέρα Παρασκευή 03/01/2020 & ώρα 12:00 .


Για την εφορευτική Επιτροπή   


       Μαρκαντώνη  Αικατερίνη                                     Λάβας Ιωάνης