Επικοινωνία

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 580
Αργυρούπολη  Αττική
ΤΚ 164 52
τηλ: 2109973680 - 2109973683

Fax : 2109623555

email: psdypa@gmail.com

                                  ==================================