Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων ΥΠΑ ,  , είναι τα ακόλουθα :

1.     Πρόεδρος                        Μίχας Κωνσταντίνος 
2.     Αντιπρόεδρος                   Σταυράκης  Άγγελος              
3.     Γεν. Γραμματέας               Καφεντζή Θεοδώρα 
4.     Ταμίας                             Κατσαδάκης Ματθαίος
5.     Αναπλ. Γραμματέας           Κεφάλα  Μαρία 
6.     Μέλος                              Παπασταθόπουλος Θωμάς
7.     Μέλος                   ==================