Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων ΥΠΑ , όπως τούτο συγκροτήθηκε σε σώμα με απόλυτη πλειοψηφία  στην από 22 /01/2020 συνεδρίαση των μελών,  που διεξήχθη ύστερα από μυστική ψηφοφορία όπως ορίζει το νέο καταστατικό του Συλλόγου , είναι τα ακόλουθα :

1.     Πρόεδρος                         Σταυράκης  Άγγελος
2.     Αντιπρόεδρος                    Μίχας Κωνσταντίνος            
3.     Γεν. Γραμματέας               Καφεντζή Θεοδώρα 
4.     Ταμίας                             Τζανής  Αναστάσης
5.     Αναπλ. Γραμματέας         Τσαμασλή Δέσποινα 
6.     Μέλος                              Δαρσινού Ευγενία 
7.     Μέλος                             Παπασταθόπουλος Θωμάς
 Ελπίζουμε στην συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση όλων των συναδέλφων, ώστε να βρίσκουμε λύση στα προβλήματα , που ομολογουμένως δεν είναι λίγα.-