Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ:    02/02/2016
  Αρ.  Πρωτ:  1
                                                                                   
                                                                 ΠΡΟΣ:  ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

                                                                   ΚΟΙΝ: ΟΣΥΠΑ


Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων ΥΠΑ κατά τη συνεδρίαση του την 02/02/2016  , απεφάσισε ομόφωνα την σύγκλιση  Γενικής Συνέλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την 17/02/2016 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΟΣΥΠΑ (κτίριο 223 πρώην Αμερικάνικη βάση) με κύρια θέματα:

Α) Ενημέρωση των μελών  .
Β) Αναπροσαρμογή μηνιαίας εισφοράς

Στην περίπτωση μη απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία η σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης ορίζεται για την 24/02/2016 ημέρα Τετάρτη  , την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα και στον ίδιο χώρο.
Στην περίπτωση που και αυτή η Γεν. Συνέλευση δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη απαρτία του 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών, η τρίτη  και τελευταία – τελική  Γεν. Συνέλευση ορίζεται για την 2/03/2016 ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΟΣΥΠΑ (κτίριο 223 πρώην Αμερικάνικη βάση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: