Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΣΔΥΥΠΑ 2020


:    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Κατά την διαδικασία εκλογής  στις 22/01/2020 για την ανάδειξη  Διοικητικού Συμβουλίου  - Ελεγκτικής Επιτροπής & Αντιπροσώπων στην ΟΣΥΠΑ έλαβαν οι κατωτέρω παρατάξεις τα ακόλουθα αποτελέσματα.

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ψήφισαν  102 άτομα   =   96  Ψηφοδέλτια ΕΓΚΥΡΑ – 04  ΑΚΥΡΑ – 02  ΛΕΥΚΑ

Ο  συνδυασμός της ΣΥ.ΠΡΟ.Σ.Δ.ΥΠΑ  έλαβε 68 Ψηφοδέλτια  
ΕΔΡΕΣ  ΠΕΝΤΕ (5)
1.         Σταυράκης Άγγελος έλαβε  60 σταυρούς
2.      Μίχας Κωνσταντίνος έλαβε 29 σταυρούς
3.     Καφεντζή  Θεοδώρα έλαβε   19 σταυρούς   (με κλήρωση)
4.     Τσαμασλή Δέσποινα    έλαβε   19 σταυρούς  (με κλήρωση)
5.     Τζανής  Αναστάσιος   έλαβε 17 σταυρούς    (με κλήρωση)
6.     Κατσαδάκης  Ματθαίος   έλαβε  17 σταυρούς   (με κλήρωση)

Για την ελεγκτική επιτροπή

1.     Νανούρη  Παρασκευή  έλαβε 41  σταυρούς
2.     Κεφάλα  Μαρία    έλαβε 21 σταυρούς
3.     Ανθούλη  Κωνσταντίνα  έλαβε 09 σταυρούς

================================
Ο  συνδυασμός της Δ.Α.Κ.Ε έλαβε 28 Ψηφοδέλτια 
 ΕΔΡΕΣ  ΔΥΟ (2)

1.     Δαρσινού Ευγενία  έλαβε  21 σταυρούς
2.     Παπασταθόπουλος Θωμάς  έλαβε 10 σταυρούς
3.     Τέγα Πανωραία   έλαβε 09  σταυρούς
4.     Τσουτσουράκου  Αγγελική    έλαβε 08  σταυρούς
  
Για την ελεγκτική επιτροπή
1.     Μάρκου  Ευγενία έλαβε 15  σταυρούς

                                                            -//-


                                                          Σελιδα .2.


Για ανάδειξη Αντιπροσώπων στην Ο.Σ.Υ.Π.Α

Ψήφισαν  66  άτομα   =   61  Ψηφοδέλτια ΕΓΚΥΡΑ –03 ΑΚΥΡΑ – 02 ΛΕΥΚΑ

Ο  συνδυασμός της  ΣΥ.ΠΡΟ.Σ.Δ.ΥΠΑ  έλαβε  39  Ψηφοδέλτια 
 Αντιπρόσωποι  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4)

1.     Σταυράκης Άγγελος  έλαβε  34 σταυρούς
2.     Μίχας Κωνσταντίνος έλαβε 20 σταυρούς
3.      Καφεντζή  Θεοδώρα   έλαβε  13 σταυρούς
4.     Κεφαλα Μαρία            έλαβε 13 σταυρούς
6.  Τζανής  Αναστάσιος   έλαβε 07 σταυρούς
7.   Κατσαδάκης  Ματθαίος     έλαβε 07 σταυρούς


Ο  συνδυασμός της Δ.Α.Κ.Ε έλαβε 22  Ψηφοδέλτια  Αντιπρόσωποι  ΔΥΟ (2)

1. Δαρσινού  Ευγενία               έλαβε 17 σταυρούς
2. Παπασταθόπουλος  Θώμας   έλαβε 07  σταυρούς (με κλήρωση)
3. Γκουβίτσας  Γεώργιος        έλαβε 07 σταυρούς
4. Τσουτσουράκου Αγγελικ    έλαβε 05 σταυρούς


Δεν υπάρχουν σχόλια: