Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022

Γενική Συνέλευση 2022

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων ΥΠΑ κατά τη συνεδρίαση του, την 12η/10/2022, αποφάσισε ομόφωνα την σύγκλιση ΓενικήςΣυνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29η/11/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΟΣΥΠΑ (Λ. Βουλιαγμένης 580 Ελληνικό) με κύρια θέματα:

Α) Διοικητικός Απολογισμός Συμβουλίου

Β) Οικονομικός Απολογισμός Συμβουλίου

Γ) Προκήρυξη Εκλογών Δ/Σ Συλλόγου, Συνέδρων ΟΣΥΠΑ και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Στην περίπτωση μη απαρτίας, κατά την ως άνω ημερομηνία, η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για την 06η/12/2022 ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα με τα ίδια θέματα και στον ίδιο χώρο.

Στην περίπτωση που και αυτή η Γενική Συνέλευση δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη απαρτία, του 1/4 των ταμειακώς εντάξει μελών, η 3ηκαι τελευταία ΓενικήΣυνέλευση ορίζεται για την 14/12/2022, ημέρα Τετάρτη την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΟΣΥΠΑ         (Λ. Βουλιαγμένης 580 Ελληνικό).


Δεν υπάρχουν σχόλια: