Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Α.Π.ΑΤο τελευταίο χρονικό διάστημα μας αποστέλλονται «ραβασάκια» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθ΄υπέρβαση αρμοδιότητας και σχετικής εξουσιοδότησης, με τα οποία μας ζητούνται να δηλώσουμε αν επιθυμούμε να τοποθετηθούμε στην υπό σύσταση Αρχή της Πολιτικής Αεροπορίας ( Α.Π.Α).
Η βιασύνη για το όπως - όπως «κλείσιμο» της στελέχωσης της ΑΠΑ είναι πολύ ευδιάκριτη και συγχρόνως κινείται στα όρια της νομιμότητας.
Και τούτο διότι έπρεπε να γνωρίζουν οι ασκούντες διοίκηση και οι συν αυτώ ενορχηστρωτές αυτής της διαδικασίας ότι εκτός του ότι αυτό δεν αναφέρεται στον ψηφισθέντα νόμο, ο οποίος για να τεθεί σε ισχύ θα πρέπει να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και μάλιστα σε χρόνο τριών μηνών από την ψήφιση του νόμου 4427/2016.
Ο χρόνος των τριών μηνών που έδιδε ως χρονικό όριο έναρξης ισχύος του νόμου, εξαντλήθηκε από τις 7 Ιανουαρίου 2016, όπερ σημαίνει ότι ο νόμος 4427/2016 δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ, διότι το άρθρο Άρθρο 81, προβλέπει ρητά «Η ισχύς των Κεφαλαίων Α' και Β' του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος που προβλέπεται στο άρθρο 66 και των υπολοίπων διατάξεων από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις τους». 
Η επίκληση της εφαρμογής του άρθρου 76 παρ. γγ σε ότι αφορά την κατανομή και την τοποθέτηση του προσωπικού στην ΑΠΑ και ΥΠΑ δεν είναι δυνατόν να γίνει πριν την ψήφιση του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο θα καθορίσει τη στελέχωση, αρμοδιότητες, κατανομή και διάρθρωση του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και ζητήματα τοποθέτησης, μετάταξης, απόσπασης προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Ως υπάλληλοι και σύμφωνα πάντα με το άρθρο 76 του νόμου 4427/2016, που υπηρετούμε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, διατηρούμε χωρίς καμία μεταβολή το υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς που μας διέπει και προσδοκούμε αλλά και ευελπιστούμε να αξιοποιηθούμε  αντικειμενικά, αξιολογικά και κυρίως αμερόληπτα στο σύνολό μας  για την κάλυψη των αναγκών τόσο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας όσο και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Κατά συνέπεια μένουμε στην Υπηρεσία που υπηρετούμε χρόνια τώρα με ευσυνειδησία και αποτελεσματικότητα και
κάθε άλλη αξίωση η οποία δεν είναι συμβατή με τον ψηφισθέντα νόμο,
κάθε άλλη απαίτηση η οποία δεν προβλέπεται από καμία υπηρεσιακή ή άλλη ρύθμιση
κάθε άλλη μεθόδευση προκειμένου να προλάβουν τον χρόνο, ο οποίος τρέχει αμείλικτα και φανερώνει την γύμνια και την ανεπάρκεια, δεν πρέπει να μας βρει συμμέτοχους και συνεργούς.

 πηγή : https://electrologoi-ypa.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: