Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΟΣΥΠΑΑθήνα, 17-1-2017                                                           
Αριθμ. Πρωτ. : 11
                                                                              Προς : - Πρωτοβάθμια – Μέλη Σωματεία ΟΣΥΠΑ          
                                                                                           - Όλους τους εργαζόμενους
                                                             
                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με αφορμή όλα όσα δυσάρεστα και παράτυπα συμβαίνουν στην Υπηρεσία μετά την ψήφιση του Ν.4427/16 και την επικείμενη παράδοση 14 αεροδρομίων στη Fraport,  η Ομοσπονδία έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες προκειμένου να διαφυλάξει το κύρος της Υπηρεσίας και να προστατεύσει τους υπαλλήλους της.

α) Επιδόθηκε προς τη Διοίκηση και το Υπουργείο, καθώς και κοινοποιήθηκε προς τους Αερολιμενάρχες των 14 περιφερειακών Αεροδρομίων, η από 9-1-2017 Εξώδικος – Δήλωση – Διαμαρτυρία σχετικά  με τις παράτυπες παρεμβάσεις της Fraport στα αεροδρόμια (συντηρήσεις εξοπλισμού και επεμβάσεις σε υποδομές) παρά το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παραχώρησης, δεν έχουν καν υπογραφεί πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής. Δημιουργείται δηλαδή μία de facto παράδοση των αεροδρομίων και δυστυχώς εντέλλονται οι υπάλληλοι να προβαίνουν σε παράτυπες ενέργειες ώστε αυτή να ολοκληρωθεί έστω και αν δεν έχουν τηρηθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις από πλευράς Fraport.

β) Επιδόθηκε προς τη Διοίκηση και το Υπουργείο καθώς και κοινοποιήθηκε προς όλους τους Αερολιμένες Εξώδικος Δήλωση σχετικά με το σήμα του Δ/ΥΠΑ περί στελέχωσης της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Διαδικασία η οποία δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στην ΥΠΑ και έφερε σε απόγνωση τους εργαζόμενους ζητώντας τους σε τρεις ημέρες να αποφασίσουν για το εργασιακό μέλλον τους με ουδένα πραγματικό δεδομένο και δέσμευση.

Μετά τα παραπάνω και επειδή όσον αφορά στην έκδοση των εφαρμοστικών διαταγμάτων του Ν.4427/16 δεν έχει εφαρμοστεί το άρθρο 101 του ΠΔ 56/89, καταγγέλλουμε για μια ακόμη φορά την όλη διαδικασία δηλώνοντας,  ότι δε θα επιτρέψουμε τη στοχευμένη διάλυση και απαξίωση της Υπηρεσίας μας.


Τελειώνοντας, επειδή γνωρίζουμε τις αφόρητες πιέσεις που υφίστανται Συνάδελφοι στα Αεροδρόμια από τη Διοίκηση και κάποιους Αερολιμενάρχες, ώστε να δώσουν γη και ύδωρ στους υπαλλήλους της Fraport  αφενός μεν κοινοποιούμε τα εξώδικα για να είναι όλοι οι υπάλληλοι γνώστες των νομικών ερεισμάτων , αφετέρου  θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους  το άρθρο 25 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα περί ευθύνης Δημοσίων Υπαλλήλων που κατοχυρώνει το δικαίωμα άρνησης εκτέλεσης παράνομης εντολής καθώς και το άρθρο 37 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Συνάδελφοι,

Δεν έχει τελειώσει τίποτε ακόμη και εάν οι θεσμικά υπεύθυνοι για την τήρηση των διαδικασιών δεν το πράττουν ως οφείλουν δεν θα επιτρέψουμε το διασυρμό της Υπηρεσίας και των Συναδέλφων.                                   

Σχετικά με το με Α.Π. Δ/ΥΠΑ/34/13-1-2017 σήμα από το Γραφείο του Διοικητού με το οποίο καλούνται οι Συνάδελφοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τοποθέτησή τους στην ΑΠΑ,  η ΟΣΥΠΑ συστήνει σε όλους τους Συναδέλφους να απέχουν από τη συγκεκριμένη διαδικασία.Δεν υπάρχουν σχόλια: