Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2017

Π.Σ.Δ.Υ.Υ.Π.Α                                        ΕΛΛΗΝΙΚΟ:    06/02/2017
http://www.psdypa.gr
                                                                   Αρ. πρωτ: : 02                                       
                                       
                                                       ΠΡΟΣΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ                       
                                                             ΚΟΙΝ: 1.  ΟΣΥΠΑ 
                                                                      2.     Γρ. Διοικητού Υ.Π.Α 
                                                                      3.     Γρ. Γεν. Διευθυντών  Υ.Π.Α
                                                                      4.     Γρ. Διευθυντού Δ9
                                                                       
                                                                              
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων ΥΠΑ, όπως τούτο συγκροτήθηκε σε σώμα με  πλειοψηφία  στην πρώτη συνεδρίαση των μελών,  που διεξήχθη ύστερα από μυστική ψηφοφορία , όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου, είναι τα ακόλουθα :
1.     Πρόεδρος                            Σταυράκης  Άγγελος
2.     Αντιπρόεδρος                      Μίχας  Κωνσταντίνος
3.     Γεν. Γραμματέας                Δαρσινού Ευγενία
4.     Αναπλ. Γραμματέας           Τσουτσουράκου  Αγγελική
5.     Ταμίας                                 Τζανής  Αναστάσης
6.     Μέλος                                  Παπαγεωργίου  Όλγα
7.     Μέλος                                  Γκουβίτσας  Γιώργος
Ελπίζουμε στην συνεργασία και την αμοιβαία κατανόηση όλων των εμπλεκομένων ώστε να βρίσκουμε  λύση στα προβλήματα των εργαζομένων που ομολογουμένως δεν είναι λίγα..

Δεν υπάρχουν σχόλια: