Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2017
Κατά την διαδικασία εκλογής  στις 25/01/2017 για την ανάδειξη  Διοικητικού Συμβουλίου  - Ελεγκτικής Επιτροπής & Αντιπροσώπων στην ΟΣΥΠΑ έλαβαν οι κατωτέρω παρατάξεις τα ακόλουθα αποτελέσματα.

Για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ψήφισαν  120 άτομα   =   117  Ψηφοδέλτια ΕΓΚΥΡΑ – 03  ΑΚΥΡΑ – 0  ΛΕΥΚΑ

Ο  συνδυασμός της ΣΥ.ΠΡΟ.Σ.Δ.ΥΠΑ  έλαβε 69 Ψηφοδέλτια  
ΕΔΡΕΣ  ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
1.        Σταυράκης Άγγελος έλαβε  60 σταυρούς
2.     Μίχας Κωνσταντίνος έλαβε 38 σταυρούς (με κλήρωση)
3.    Παπαγεωργίου Ολγα  έλαβε 38 σταυρούς (με κλήρωση)
4.    Τζανής  Αναστάσιος έλαβε   18 σταυρούς  
5.    Μακρής Σωτήρης  έλαβε   16 σταυρούς 
6.    Τσαμασλή Δέσποινα    έλαβε  13 σταυρούς
7.     Κατσαδάκης Ματθαίος  έλαβε 08 σταυρούς

Για την ελεγκτική επιτροπή
1.    Κεφαλά Μαρία  έλαβε 29 σταυρούς
2.    Ανθούλη Κωνσταντίνα έλαβε 25 σταυρούς


Ο  συνδυασμός της Δ.Α.Κ.Ε έλαβε 48 Ψηφοδέλτια   ΕΔΡΕΣ  ΤΡΕΙΣ(3)
1.    Δαρσινού Ευγενία  έλαβε  42 σταυρούς
2.  Τσουτσουράκου  Αγγελική    έλαβε 19  σταυρούς
3.  Γκουβίτσας  Γεώργιος  έλαβε 12 σταυρούς
4.    Μάρκου Ευγενεία έλαβε 10 σταυρούς

Για την ελεγκτική επιτροπή
1.    Ξηντάρα Νικολέτα  έλαβε 10  σταυρούς

                                                            -//-


Για  ανάδειξη    Αντιπροσώπων στην Ο.Σ.Υ.Π.Α


Ο  συνδυασμός της  ΣΥ.ΠΡΟ.Σ.Δ.ΥΠΑ  έλαβε  37  Ψηφοδέλτια 
 Αντιπρόσωποι  Τέσσερεις  (04)  (με κλήρωση)

1.    Σταυράκης Άγγελος   έλαβε  36 σταυρούς
2.    Μίχας Κωνσταντίνος  έλαβε 18 σταυρούς
3.    Παπαγεωργίου Όλγα   έλαβε 18 σταυρούς
4.   Μακρής Σωτήρης      έλαβε  16 σταυρούς
5.    Κατσαδάκης Ματθαίος έλαβε 07 σταυρούς
6.  Τζανής  Αναστάσιος   έλαβε 04 σταυρούς


Ο  συνδυασμός της Δ.Α.Κ.Ε έλαβε 37  Ψηφοδέλτια  
 Αντιπρόσωποι Τρείς (03)(με κλήρωση)

1. Δαρσινού  Ευγενία       έλαβε 30 σταυρούς
2. Τσουτσουράκου Αγγελική  έλαβε 18  σταυρούς
3. Γκουβίτσας  Γεώργιος    έλαβε 09 σταυρούς
4. Μάρκου Ευγενεία         έλαβε 05 σταυρούς

Δεν υπάρχουν σχόλια: